№1
V SEGMENTU OKAMŽITÉ PODNIKATELSKÉ POMOCI
FIRMÁM V EXISTENČNÍ KRIZI

Ocitla se Vaše firma v těžké krizové situaci?

Nemůžete najít východisko z krize, které by Vás vyvedlo z problémů a stresu, minimalizovalo riziko odpovědnosti statutárních orgánů, ale zároveň zachovalo loajalitu vůči firmě a zaměstnancům, nepoškodilo věřitele, vlastní pověst a bylo v souladu se zákonem?

I v těch nejsložitějších krizových situacích Vám pomůže společnost Revital Business s.r.o.

Management naší společnosti má 20 let úspěšných zkušeností s bezodkladným řešením existenčních krizí ve středních a malých firmách.

Naše specializace: odkup firem v potížích, krizové řízení a management, revitalizace a restrukturalizace podniků, prodej zahraničním a tuzemským investorům jak ziskových, tak i zadlužených firem.

Naše zaměření: okamžitá pomoc firmám v existenční krizi s využitím osvědčeného širokého arzenálu opatření, metod, postupu a vlastního know-how krizového řízení.

Naše zásady: legálnost postupu, transparentnost, diskrétnost a loajalita vůči klientovi.

 

Na českém trhu působí zhruba dvě desítky seriózních specializovaných společností, které nabízejí klientům služby revitalizace a restrukturalizace firem v krizi. Ve všech případech se časový horizont pro ozdravení podniku a vyřešení krize pohybuje v rozmezí 6 měsíců až 1,5 roku. Tyto společnosti užívají běžné profesionální postupy, které jsou vhodné pro ozdravení podniku vykazujícího příznaky mírné krize. V žádném případě však tyto postupy nejsou způsobilé řešit krizi existencionálně ohrožující společnost.

TĚŽKOU PODNIKOVOU KRIZI LZE PŘEKONAT POUZE RADIKÁLNÍM PROFESIONALNÍM ZÁSAHEM

Firma Revital Business s.r.o. se specializuje především na řešení složitých krizových situací společností, jejichž management nedisponuje dostatečnou časovou rezervou v rámci měsíců či let, která je v případě postupné revitalizace potřebná.

Naše opatření jsou zaměřena na radikální zásahy, rychlé odstranění nejvíce ohrožujících jevů a bezprostřední odvrácení krizového vývoje. Pohybujeme se operativně přímo v terénu, pod časovým tlakem v časovém intervalu v rámci týdnů a měsíců.  

Jsme specialisté především na rychlou stabilizaci akutních krizových situací v podnikání. Po stabilizaci vyhrocené krize již ve druhé fázi realizujeme plán postupného ozdravění firmy.

 • Odkup firem v potížích za účelem revitalizace
  Vaši společnost, nacházející se v problematické situaci či ve fázi zadluženosti, společnost Revital Business s.r.o. odkoupí za účelem vyvést tento podnik z krize.
  Hlavními kritérii přijetí rozhodnutí o odkupu firmy a smyslu revitalizace jsou její potenciál a perspektivy v etapě po provedení ozdravných opatření.

  Prodej zadlužené firmy investorovi, který vstoupí do společnosti, aby ji zachránil
  Pracujeme se seriózními investory, kteří koupí Vaši firmu s cílem dalšího rozvoje svého byznysu.
  Vaši firmu nebude kupovat „bílý kůň“, bezdomovec ani „podnikatel“, který již vlastní desítky českých firem.

  Revitalizace firem
  Revitalizace firmy se provádí na základě komplexní analýzy jejího aktuálního stavu a v souladu s dohodnutým plánem revitalizace, v němž definujeme konkrétní cíle, úkoly a termíny.

  Restrukturalizace podniku
  Restrukturalizace podniku je komplexní proces realizace projektu vedoucího k zásadním změnám stavu neprosperující společnosti a její struktury. Tento proces lze realizovat formou fúzí, akvizic, rozdělení či horizontální a vertikální integrací.

  Eliminace předlužení společnosti
  Pomůžeme Vaší společnosti navýšit aktiva a vlastní kapitál s cílem eliminace indikátorů předlužení a snížení rizika dopadajícího na statutární orgány společnosti.

  Odkup pohledávek od věřitelů
  V rámci probíhající spolupráce můžeme odkoupit závazky našich klientů od klíčových věřitelů s určitými diskonty od nominální hodnoty pohledávky.

  Restrukturalizace závazků
  Tato opatření mohou zahrnovat snížení dluhu, restrukturalizaci splátek, prodloužení lhůt pro splácení nebo dohodu s věřiteli ohledně nových podmínek. Cílem je umožnit společnosti překonat finanční obtíže a obnovit její dlouhodobou životaschopnost.

  Řešení druhotné platební neschopnosti
  V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů.

Realizační tým Revital Business se skládá z odborníků na krizové řízení, právo, ekonomii a finance a zkušených manažerů.

Lídrem kolektivu Revital Business je jednatel společnosti Igor Kondratiev.

Igor Kondratiev, zkušený manažer a úspěšný podnikatel s více než třicetiletou praxí. Byl zakladatelem a členem nejvyššího vedení významných společností, jako jsou Revital Eurogroup a.s., Revital Finance s.r.o. či European Business Consortium S.E. patřících k významným lídrům své doby.

Jedinečné zkušenosti, znalosti a kompetence získané v rámci svého působení jsou dnes koncentrovány a využívány ve společnosti Revital Business při řešení i těch nejzávažnějších krizových situací v zákaznických firmách.

2002-2006 Revital Eurogroup a.s. — Roční objem zakázek: 2,1 miliardy Kč

Igor Kondratiev byl zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti Revital Eurogroup a.s.

Firma byla založena jako SPV společnost, jejíž hlavní činností bylo vymáhání mnohamilionových pohledávek z bankovního sektoru odkoupených od České konsolidační agentury.

Ve firmě pracovalo více než 150 spolupracovníků.

Nejvyšší objem zakázek: 2,1 miliardy Kč v roce 2003.

Největší zákazníci: EC Group a.s., Frenn Trading BV – Nizozemsko

Na foto: Schůze vedení společnosti Revital Eurogroup a.s. v roce 2004. Přednáší člen představenstva Igor Kondratiev

Představenstvo společnosti: Igor Kondratiev, Mgr. Jaroslav Klícha, JUDr. František Brom.

Dozorčí rada: bývalý primátor Prahy a senátor Ing. Milan Kondr, dřívější ministr a ekonom Doc. Ing. Milan Kymlička, CSc., JUDr. Josef Hakl.

Střední management: Doc. JUDr. Jaroslav Škvařil CSc., moderátor, někdejší šéf kanceláře místopředsedy Senátu PČR a poradce pro krizovou komunikaci na Ministerstvu pro místní rozvoj JUDr. Miroslav Fořt, JUDr. Vlastimil Papoušek, ředitel policie hl. m. Praha v letech 1997-2002 Ing. Radim Chyba, JUDr. Oldřich Loukota.

Vedení regionálních poboček: brněnskou expozituru řídil JUDr. Pavel Banďouch, v čele plzeňské pobočky stál Milan Košan – bývalý ředitel a prezident fotbalového klubu Viktoria Plzeň, oddělení v Českých Budějovicích vedl JUDr. Josef Svoboda.

Od roku 2003 pomáháme zadluženým firmám překonat krizové situace

Systematická práce na vymáhání složitých mnohamilionových pohledávek z bankovního sektoru odkoupených od České konsolidační agentury nejenže výrazně zvýšila odbornou úroveň spolupracovníků Revital Eurogroup a.s. v této činnosti a dala hluboké znalosti v oblasti pochopení vztahu „věřitel-dlužník“, ale také poskytla rozsáhlou příležitost poznat zblízka zadlužené podniky v různých krizových situacích a pochopit příčiny vzniku krize v konkrétních společnostech.

V mnoha případech, s cílem zlepšit platební schopnost dlužníka a pomoci mu splatit jeho závazky, začala společnost Revital Eurogroup a.s. pomáhat dlužníkům řešit jejich potíže – například problémy s druhotnou platební neschopností nebo restrukturalizací závazků.

Postupně se pomoc zadluženým podnikům rozšiřovala, a ve druhé polovině roku 2003 Revital Eurogroup a.s. zařadila do své nabídky trvale nové služby v oblasti revitalizace firem, oddlužení, restrukturalizace závazků, odkup pohledávek od věřitelů a řešení druhotné platební neschopnosti.

Pod vedením Doc. Ing. Milana Kymličky, CSc., JUDr. Josefa Svobody a Igora Kondratieva byl vypracován a implementován komplexní program «Prevence krizových situací v podnikání».

Na foto: brožura «Prevence krizových situací v podnikání», Revital Eurogroup a.s., 2004

Celý článek si můžete přečíst kliknutím na titulek
Od roku 2003 pomáháme firmám v potížích najít silného zahraničního investora.

V roce 2003 se společnost Revital Eurogroup a.s. poprvé zapojila do pomoci klientovi se získáním silného zahraničního investora pro řešení krizové situace.

Město Vsetín v čele se starostou Jiřím Čunkem mělo vážné problémy s hospodařením s vedlejším aktivem – HC Vsetín, který se po odsouzení za podvody bývalého majitele Vsetínské hokejové a.s. Romana Zubíka ocitl v hluboké krizi.

Revital Eurogroup a.s. operativně zajistila pro klienta dva finančně silné specializované investory z ruské hokejové ligy KHL, kteří následně jednali přímo s magistrátem města Vsetín o akvizice společnosti Vsetínská hokejová a.s.

Prodeji šestinásobného mistra české extraligy ruskému investorovi se široce věnovala média: Právo, MF Dnes, ČTK, Český rozhlas, Sport atd.

2006 – 2011 Revital Finance s.r.o — Vymáhání mnohamilionových obchodních pohledávek pro nadnárodní pojišťovny pohledávek Atradius a Euler Hermes

Od 1. ledna 2006 přestala Česká konsolidační agentura nabývat nová aktiva a její činnost se začala ukončovat. Spolu s tím skončila i aktivní činnost SPV společnosti Revital Eurogroup a.s., která byla vytvořena především pro vymáhání pohledávek ČKA.

V roce 2006 se jádro nejprofesionálnějších a nejaktivnějších spolupracovníků společnosti Revital Eurogroup a.s. v čele s Igorem Kondratievem, přesunulo do společnosti Revital Finance s.r.o.

Společnost Revital Finance s.r.o. se již od roku 2006 zabývala mimosoudním vymáhání nejsložitějšího segmentu obchodních pohledávek v hodnotě nad 1 000 000 Kč.

Vymáhání pohledávek pojišťoven Atradius Credit Insurance a Euler Hermes po výplatě pojistného plnění a firem-pojistníků v karenční lhůtě.

Forenzní služby zaměřené na odhalení pojistných podvodů pro pojišťovny pohledávek Atradius Credit Insurance a Euler Hermes.

Spolupráce na vymáhání pohledávek s finančními skupinami Factoring České spořitelny, a.s., VB Leasing International, s podniky ČEZ, ZVVZ GROUP, EUROVIA CS, Z-Group, PILSEN STEEL a další.

Praxi pomoci zadluženým firmám překonat krizové situace tak, aby mohly splácet své finanční závazky, intenzivně využívala také i společnost Revital Finance.

V tomto období bylo vedení společnosti Revital Finance třikrát pozváno jako experti do České televize a TV Nova, poskytlo rozhovory MF Dnes, deníku Právo, týdeníku Euro, časopisu Týden.

Video: Rozhovor s manažery Revital Finance Mgr. Viliamem Zitko a Ing. Davidem Malým v Podnikatelském servisu — POKR — na ČT1.

2011 – 2015 European Business Consortium S.E. — Export průmyslových a technologických celků

V roce 2011 obdržel náš manažerský tým zajímavou a perspektivní obchodní nabídku od našich zahraničních partnerů: export průmyslových a technologických celků do zemí bývalého Sovětského svazu.

Tak vznikla společnost European Business Consortium S.E., jejíž vrcholové vedení tvořili naši manažeři, kteří se ve společném podnikání osvědčili již v průběhu deseti let:

Předseda představenstva — Ing. Milan Kondr, bývalý primátor Prahy a senátor.

Člen představenstva, generální ředitel a majoritní akcionář — Igor Kondratiev.

Člen představenstva — JUDr. Miroslav Fořt, moderátor, někdejší šéf kanceláře místopředsedy Senátu PČR a poradce pro krizovou komunikaci na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Člen představenstva — JUDr. Vlastimil Papoušek, bývalý vedoucí personálního útvaru prezidenta ČR Václava Havla, insolvenční správce.

Objevili se také i noví specialisté: bývalý poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, autor zákona o velké a malé privatizaci, předseda Strany soukromníků České republiky JUDr. Ing. Rostislav Senjuk, a Alexander Akulinin, který se stal ředitelem strategického rozvoje EBC.

Foto: Fotogalerie z činnosti European Business Consortium

Strategie European Business Consortium S.E. (EBC) byla založena na vytvoření odvětvových konsorcií, dočasných sdružení podniků a organizací s cílem koordinovat jejich podnikatelskou činnost v zemích SNS pod patronátem EBC, konsolidovat výrobní a exportní potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti produktů a obchodních nabídek.

Jádro odvětvových konsorcií tvořili přední čeští výrobci-exportéři zboží a služeb, jejichž propagaci v zemích SNS podporovala regionální zastoupení EBC. European Business Consortium S.E. měl generální zastoupení v Moskvě a regionální pobočky ve Volgogradu, Kaliningradu, Minsku (Bělorusko), Kyjevě (Ukrajina) a Astaně (Kazachstán).

Činnost European Business Consortium společně s členy konsorcia byla zaměřena na dodávky energetických zařízení a technologií, výstavbu závodů a energetických zařízení různých kapacit, export technologických celků pro ropný a chemický průmysl, potravinářský průmysl a agrární komplex v zemích SNS.

V roce 2014, po ruské anexi ukrajinského Krymu, vzniku nestabilní situace na Ukrajině a uvalení rozsáhlých sankcí na Rusko, přestala být řada rozpracovaných projektů a kontraktů realizovatelná. V důsledku toho byla činnost společnosti European Business Consortium v roce 2015 pozastavena.

Byla to však nepostradatelná zkušenost s podnikáním na nejvyšších patrech mezinárodního byznysu, možnost spolupráce s vrcholovými manažery významných podniků, s kapitány průmyslu, velkými finančníky a vrcholnými politiky.

Nečekaně se v tomto období naší činnosti v EBC objevila další oblast podnikání, která se v následujících letech stala jednou z hlavních — fúze a akvizice (M&A).

Od roku 2013 organizujeme transakce M&A — fúze a akvizice

Jak je známo, poptávka vytváří nabídku.

Při spolupráci s velkými a středními podnikateli ze zemí SNS jsme od nich najednou začali dostávat poptávky po koupi podniků a firem v České republice.

V tomto období jsme pomohli zorganizovat prodej velké české továrny na výrobu bioetanolu PLP a.s., která se topila v dluzích. Závazky společnosti PLP a.s. přesahovaly 1,34 miliardy Kč.

Investoři z Uzbekistánu zaplatili za odkup podniku 196 437 000 Kč a následně investovali desítky milionů korun do reorganizace technologického a výrobního procesu.

Lihovar v současné době působí pod názvem Liberta Energy s.r.o.

Další úspěšná zkušenost s prodejem podniku v problémech nám dala podnět k tomu, abychom se fúzemi a akvizicemi začali zabývat seriózněji a vyčlenili je do samostatné obchodní činnosti.

Na fotografii: Výrobní komplex bioetanolu PLP, a.s. Roc 2013.

Od roku 2015 provozujeme katalog akvizičních nabídek českých firem

Zpočátku byl náš katalog zaměřen pouze na rusky mluvící klientelu ze států bývalého SSSR. S rostoucí popularitou se však katalog stal vícejazyčným a byl převeden na mezinárodní doménu www.cz-firmy.com

Díky vysokým pozicím ve vyhledávačích, popularitě a portfoliu investorů, které jsme vybudovali, má zveřejnění inzerátů na prodej nových českých firem vždy ohlas u potenciálních investorů, což nám umožňuje rychle najít vhodného investora a zkrátit dobu akviziční transakce.

Revital Business s.r.o. — Odkup, revitalizace a prodej firem v potížích

Všechny podnikatelské zkušenosti, znalosti a kompetence získané v předchozích letech jsou dnes soustředěny v činnosti společnosti Revital Business s.r.o. a jsou úspěšně využívány při řešení i těch nejsložitějších krizových situací ve firmách našich klientů.

Na obrázku: odkaz na rozhovor s Igorem Kondratievem pro deník MF Dnes a portál IDNES.cz, 2017.